Copyright © All Rights Reserved

Med praktisk gjennomføring av papirbaserte utsendelser som forretningsområde, har vi fortsatt stor tro på at postkassen er et spennende sted.

Tillit til at vi sitter med riktig kompetanse og kan hjelpe kunden med gode valg, er helt avgjørende for langsiktige forhold. Mange av våre kundeforhold har vart i over 20 år, og vi tar dette som en bekreftelse på at vi er tilliten verdig.

"Når vi tar ansvar for gjennomføringen av dine utsendelser,

ja da gjør vi det."

POST & REKLAMESERVICE AS

Dine masseutsendelser - satt i system hos oss !

Laserprint / fakturaprint - Adressering - Konvoluttering - Plastpakking