KONVOLUTTERING          PLASTPAKKING          ADRESSERING          PRINT          ADRESSEDATABASER

DIGITAL TRYKK og PRINT


Laserprint og Inkjetprint av brev, brosjyrer, faktura og informasjonsmateriell i farger eller sort/hvit.


Vi har også mulighet for å trykke konvolutter med logo, returadresse og Posten/Bring sine «Portomerker» i alle format.


Vår printavdeling står i direkte tilknytning til våre pakkemaskiner. Dette gjør at produksjonen fra databasert dokument, til ferdig produkt lagt i konvolutt, blir meget rasjonell.

Digital trykk og print

Ring oss: 73 96 38 10

POST & REKLAMESERVICE AS

Dine masseutsendelser - satt i system hos oss !

Laserprint / fakturaprint - Adressering - Konvoluttering - Plastpakking