KONVOLUTTERING          PLASTPAKKING          ADRESSERING          PRINT          ADRESSEDATABASER

PLASTPAKKING


Emballering av aviser, blader, kataloger, brosjyrer, etc.


Plastpakking har overtatt store deler av markedet for A4 utsendelser. Forsendelser som tidligere ble lagt i konvolutter, blir nå ofte emballert med plast pga.:

- Lav vekt på plastposen (ca. 4gr.) gir store portobesparelser i forhold til

  C4 konvolutter.

- Enhetsprisen på en plastpose ligger på ca. 30 % av en C4 konvolutt.

- Produktet kan profileres, da plasten kan være gjennomsiktig.

- Plasten kan også fortrykkes med farger og dekor, slik at innholdet ikke synes.

- Plasten gir god beskyttelse mot tøff behandling under distribusjon.

- Muligheter for å inkludere vareprøver som CD-plater og lignende.

   

Plasten vi benytter  er resirkulerbar/nedbrytbar i naturen. har en gunstig miljøprofil.


Våre produksjonslinjer er fleksibelt med hensyn til opplag og format.

Maksimumsformat er A3.

Plastpakking

Ring oss: 73 96 38 10

POST & REKLAMESERVICE AS

Dine masseutsendelser - satt i system hos oss !

Laserprint / fakturaprint - Adressering - Konvoluttering - Plastpakking