KONVOLUTTERING          PLASTPAKKING          ADRESSERING          PRINT          ADRESSEDATABASER

KONVOLUTTERING


Ilegg av brev, brosjyrer, faktura og hefter i konvolutt


Vi har mulighet for å hjelpe deg med konvoluttering i alle «kurante» konvoluttformat som; C6, C6/5, C5, C4


Vi har også en «intelligent» pakkemaskin som leser strekkoder. Dette gjør det mulig å pakke et individuelt innhold i konvolutten på bakgrunn av informasjon i strekkoden.

Eksempel på dette kan være;

- Fakturaer som inneholder forskjellige antall sider.

- Kontoutskrifter over flere sider.

- DM kampanje med individuelt tilpasset budskap for mottaker.


Utstyret er fleksibelt med hensyn til opplag og utforming.


Konvoluttering

Ring oss: 73 96 38 10

POST & REKLAMESERVICE AS

Dine masseutsendelser - satt i system hos oss !

Laserprint / fakturaprint - Adressering - Konvoluttering - Plastpakking