KONVOLUTTERING          PLASTPAKKING          ADRESSERING          PRINT          ADRESSEDATABASER

ADRESSERING


Adressering av brev, konvolutter, aviser, blad, brosjyrer etc.


Post & Reklameservice har adresseringslinjer, som dekker de aller fleste behov. Ink-jet adressering direkte på produktet, er den mest rasjonelle måten å adressere på. Adresseringen kan foregå kombinert med plastemballering eller konvoluttering av utsendelser, eller som selvstendige produksjon direkte på blad, brosjyre ol.


Utstyret er fleksibelt med hensyn til opplag og utforming.


Adressering

Ring oss: 73 96 38 10

POST & REKLAMESERVICE AS

Dine masseutsendelser - satt i system hos oss !

Laserprint / fakturaprint - Adressering - Konvoluttering - Plastpakking