KONVOLUTTERING          PLASTPAKKING          ADRESSERING          PRINT          ADRESSEDATABASER

ADRESSEDATABASER


Mottak av datafiler:

Adressedata overfører du enklest til oss som vedlegg til e-post: post@postrek.no.  Datafilene bør leveres senest 2 dager før produksjonsdagen for kvalitetsikring.


Dersom du har behov for nye adresser til markedsføring, er vi behjelpelig også med dette. Vi har mulighet for å gjøre et utvalg som passer dine ønsker, det være seg – bransje, - geografisk område, - antall ansatte mm.


Ajourhold av adressedatabaser:

Post & Reklameservice AS kan sørge for vedlikehold og oppdatering av dine medlems- og kunderegistre.


Generelt:

Post & Reklameservice AS følger Datatilsynets strenge krav til oppbevaring, sletting og innsyn. Kunden kan derfor stole på at adresseregisteret ikke havner på avveier.

Adressedatabaser

Ring oss: 73 96 38 10

POST & REKLAMESERVICE AS

Dine masseutsendelser - satt i system hos oss !

Laserprint / fakturaprint - Adressering - Konvoluttering - Plastpakking